Advocatenkantoor Engels verleent diensten aan particulieren en bedrijven, waarbij cliënten afkomstig zijn uit geheel Nederland. Het kantoor is werkzaam op veel rechtsgebieden. We hebben meer dan 20 jaar ervaring op gebieden zoals personen- en familierecht, arbeidsrecht, ondernemingsrecht, strafrecht (ook jeugd), huurrecht en insolventierecht. Ook verzorgen wij uw incasso’s.  Uitgangspunt van het kantoor is goede kwaliteit te leveren voor een betaalbare prijs.

Personen- en familierecht

Omgangsregeling, echtscheiding, alimentatieprocedures of boedelscheiding, bij Advocatenkantoor Engels bent u aan het goede adres.

De insteek van mr. Engels zal in eerste instantie zijn te trachten de zaken niet te laten escaleren. Niemand is gebaat bij een vechtscheiding, zeker niet als er ook nog kinderen in het spel zijn.

Wel zal mr. Engels pal achter zijn cliënt staan en heeft hij een scherp oog voor de belangen van zijn cliënt.

Arbeidsrecht

Zowel werkgevers als werknemers staan wij bij in procedures, loonvorderingen en dergelijke.

Ook kunt u om advies vragen over arbeidsovereenkomsten, arbeids-voorwaarden, werktijdverkorting

enzovoorts.

Om welk probleem het ook gaat: in het arbeidsrecht draait het altijd om mensen. Een goede behandeling van uw zaak begint dan ook met een goed persoonlijk contact met u als cliënt. Of u nu ondernemer bent of particulier, werknemer of werkgever.

Ondernemingsrecht/insolventie

Dit gebied is groot en omvangrijk. Advocatenkantoor Engels heeft veel ondernemers bijgestaan op diverse gebieden. U kunt daarbij denken aan geschillen wegens het niet goed of te laat nakomen van de afspraken met uw wederpartij.

Ook kunnen wij u adviseren over overeenkomsten en (de toepasselijkheid van) algemene voorwaarden.

Voor crediteurenregelingen en advies over surseance van betaling, faillissement, wettelijke schuldsaneringsregeling en/of moratorium kunt u ook bij ons terecht.

Strafrecht

Indien u van het plegen van een strafbaar feit wordt verdacht dan kan dit grote en vervelende gevolgen voor u hebben.

Zo kunt u plotseling worden gearresteerd door de politie op verdenking van het plegen van een strafbaar feit.

Op zo’n moment en in het daarop volgend proces is de bijstand van een ervaren strafrechtadvocaat van groot belang.

Indien u met dit soort zaken wordt geconfronteerd kunt u zich rechtstreeks wenden tot ons kantoor.

Huurrecht

Een huurovereenkomst is geen eenvoudige overeenkomst. Zowel bij zakelijke als particuliere verhuur legt de wet veel verplichtingen op aan beide partijen.

Advocatenkantoor Engels staat zowel huurders als verhuurders en zowel particulieren als bedrijven bij in huurgeschillen. Dit om problemen te voorkomen of indien nodig op te lossen.

Uitgangspunt is altijd het belang van de cliënt of dit nu het beste door middel van een schikking of een procedure kan worden behaald.

Incasso’s​

Iedere ondernemer komt ze tegen. De klant die de rekening niet op tijd betaalt. Advocatenkantoor Engels neemt u tegen scherpe tarieven het incassotraject uit handen.

Natuurlijk heeft het de voorkeur wanneer de klant alsnog vrijwillig de rekening voldoet. Daarom starten wij ons incassotraject altijd met een laatste sommatiebrief. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt zullen wij in overleg een incassoprocedure starten.

Mocht u zelf worden gesommeerd om te betalen, terwijl u een goede reden heeft om niet te betalen, bijvoorbeeld omdat er veel te laat is geleverd, dan kunnen wij namens u verweer voeren.